Bukan ilmu yang sepatutnya mendatangimu, tetapi kalian yang sepatutnya mendatangi ilmu.